Rapportage Groeivoorspellingen augustus 2016

1 september 2016

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met augustus 2016.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

Voor de tweede maand op rij bleven de groeivoorspellingen vrijwel ongewijzigd. Alleen de voorspelling voor 2017 werd naar boven bijgesteld. De voorspellingen voor zowel het 3e als het 4e kwartaal van 2017 bleven ongewijzigd op 1.1%. De groeivoorspelling voor 2016 bleef staan op 1.2%. De groeivoorspelling voor 2017 steeg naar 1.3% in augustus ten opzichte van 1.1% in juli.

 

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 3e kwartaal van 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 4e kwartaal van 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2017