Rapportage Groeivoorspellingen januari 2015

16 februari 2015

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met januari 2015.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

Over de afgelopen 12 maanden zijn de groeivoorspellingen voor 2015 niet zo negatief geweest als in de eerste maand van 2015. De jaarvoorspelling voor 2015 ten opzichte van 2014 is significant gedaald van 1.18% in december 2014 naar 0.66% in januari 2015. In januari hebben we voor het eerst ook groeivoorspellingen uitgevraagd over 2016. Over de groei in 2016 zijn de experts positiever dan over de groei in 2015. In 2016 wordt een groei voorspeld van 0.84%.

De voorspelling voor het 1e kwartaal van 2015 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2014 daalde significant van 0.11% in december 2014 naar 0.55% in januari 2015. De groeivoorspelling voor het 2e kwartaal van 2015 ten opzichte van het 2e kwartaal van 2014 komt in januari 2015 uit op 0.69%.

   

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 1e kwartaal van 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 2e kwartaal van 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2016