Rapportage Groeivoorspellingen januari 2016

8 februari 2016

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met januari 2016.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

In januari was het optimisme over de toekomstige groei opnieuw groot en werden alle groeivoorspellingen naar boven bijgesteld. De voorspelling voor het 1e kwartaal van 2016 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2015 kwam uit op 1.81% in januari ten opzichte van 1.58% in december. De voorspelling voor het 2e kwartaal van 2016 werd voor het eerst uitgevraagd en kwam uit op 1.92%. De voorspelling voor de groei in 2016 ten opzichte van 2015 kwam uit op 1.72% in januari ten opzichte van 1.67% in december. De voorspelling voor de groei in 2017 ten opzichte van 2016 werd eveneens voor het eerst uitgevraagd en kwam uit op 1.92%.

 

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 1e kwartaal van 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 2e kwartaal van 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2016

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2017