Rapportage Groeivoorspellingen september 2015

5 oktober 2015

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met september 2015.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

De groeivoorspelling zijn in grote lijnen naar beneden bijgesteld in september. De voorspelling voor het 3e kwartaal van 2015 ten opzichte van het 3e kwartaal van 2014 kwam uit op 1.28% in september ten opzichte van 1.55% in augustus. De voorspelling voor het 4e kwartaal van 2015 kwam in september uit op 1.39% ten opzichte van 1.69% in augustus. De voorspelling voor de groei in 2015 ten opzichte van 2014 bleef nagenoeg ongeveranderd. Deze kwam uit op 1.33% in september ten opzichte van 1.36% in augustus. Tenslotte daalde de voorspelling voor de groei van 2016 van 1.76% in augustus naar 1.56% in september.

 

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 3e kwartaal van 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 4e kwartaal van 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2016