Rapportage Groeivoorspellingen juni 2014

9 juli 2014

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met juni 2014.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

De groeivoorspellingen werden over de hele linie naar beneden bijgesteld in juni. De voorspelling voor het 2e kwartaal van 2014 ten opzichte van het 2e kwartaal van 2013 daalde naar 0.81% in juni ten opzichte van 1.06% in mei, en kwam daarmee uit op het niveau in februari. De groeivoorspelling voor het 3e kwartaal van 2014 ten opzichte van het 3e kwartaal van 2013 daalde naar 0.85% in juni ten opzichte van 1.35% in mei. De jaarvoorspelling voor 2014 als geheel ten opzichte van 2013 kwam uit op 0.92% in juni ten opzichte van 1.09% in mei. Tenslotte daalde de verwachting voor het jaar 2015 als geheel in juni naar 1.19% ten opzichte van 1.65% in mei.

   

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 2e kwartaal van 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 3e kwartaal van 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2015