Rapportage Expertvertrouwen juli 2015

7 augustus 2015

 

Het Conjunctuurpanel, een gezamenlijk project van ESB en de Erasmus School of Economics, meet het vertrouwen in de Nederlandse economie onder economen. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met juli 2015.

Expertvertrouwen

Het expertvertrouwen wordt gemeten aan de hand van de vijf vragen op basis waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandelijks in Nederland het consumentenvertrouwen meet. De vragen gaan over het algemene economisch klimaat en over de eigen financiële situatie. In tegenstelling tot het CBS ondervragen wij geen representatieve groep huishoudens, maar alleen economen, en vragen wij deze groep niet eenmalig maar herhaaldelijk om hun oordeel. De verzamelde gegevens worden vervolgens met een Markov-transitiemodel geanalyseerd om tot de uiteindelijke schatting van het expertvertrouwen te komen.

 

Onze methode maakt het mogelijk om niet alleen de veranderingen in het vertrouwensniveau van de groep te volgen, maar ook de veranderingen op individueel niveau (bijstelling) en de mate van overeenstemming binnen de groep (spreiding). Deze twee extra deelindicatoren hebben aanvullende waarde bij het voorspellen van toekomstige economische groei.  

 

Lees meer over de vertrouwensmetingen van het Conjunctuurpanel »

 

Figuur 1 geeft het expertvertrouwen weer, zoals dat gemeten wordt door het Conjunctuurpanel (blauwe lijn, linker as) en door het CBS (rode lijn, rechter as). De nieuwe deelindicatoren spreiding en bijstelling worden weergegeven in Figuur 2 en Figuur 3. De gearceerde vlakken geven de perioden aan waarin de Nederlandse economie in een recessie verkeerde. De getoonde historische waarden van het Conjunctuurpanel kunnen afwijken van eerder gepubliceerde waarden, omdat het model achter de metingen niet alleen gebruikt wordt om de meest recente waarden te bepalen, maar ook om de historie te reviseren.

 

In juli bleef het expertvertrouwen vrijwel constant. De index kwam uit op 43% ten opzichte van 44% in juni. De spreiding vertoont een lichte stijging van 30% in juni naar 31% in juli. Deze maand is de definitie van de bijstelling aangepast. Voorheen was de bijstelling gedefinieerd als de gemiddelde aanpassing van het expertvertrouwen op de 10e werkdag van de maand. Nu kijken we niet alleen naar de aanpassing op de 10e werkdag, maar naar de netto aanpassing over de laatste 30 dagen. Dit zorgt voor een minder volatiele deelindicator. De (maandelijkse) bijstelling komt in juli uit op 8% ten opzichte van 7% in juni. 

 

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 1. Vertrouwensniveau

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher


Figuur 2. Spreiding

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 3. Bijstelling

 

 

Aanmelden als panellid

Als u econoom bent, dan nodigen we u graag uit om panellid te worden van het Conjunctuurpanel. Als panellid ontvangt u maximaal viermaal per jaar een e-mail waarin we u uitnodigen om tien korte vragen te beantwoorden. Dit kost niet meer dan vijf minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Indien u dat op prijs stelt, houden we u graag op de hoogte van het wetenschappelijke onderzoek naar aanleiding van het panel en zijn voorspellingen. U kunt op ieder moment uw deelname beëindigen.

 

Aanmelden voor het Conjunctuurpanel »