Rapportage Groeivoorspellingen december 2014

19 januari 2015

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het Conjunctuurpanel gevraagd om voorspellingen te doen van de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het Conjunctuurpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met december 2014.

Voorspellingen voor de groei van het Nederlandse BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

De groeivoorspellingen zijn over de hele linie gestegen in december. De voorspelling voor het 4e kwartaal van 2014 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2013 steeg naar 1.08% in december ten opzichte van 0.48% in november, en ging daarmee terug naar het niveau van september. De groeivoorspelling voor het 1e kwartaal van 2015 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2014 steeg van 0.52% in november naar 1.11% in december. De jaarvoorspelling voor 2014 als geheel ten opzichte van 2013 kwam uit op 0.94% in december ten opzichte van 0.46% in november. Tenslotte steeg ook de verwachting voor het jaar 2015 als geheel in december naar 1.18% ten opzichte van 0.74% in november.

   

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 4e kwartaal van 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 1e kwartaal van 2015

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2015