Over het Conjunctuurpanel

Het Conjunctuurpanel, een gezamenlijk project van ESB en de Erasmus School of Economics, meet het vertrouwen in de Nederlandse economie onder economen. In tegenstelling tot bij de methode van het CBS, wordt dezelfde individuen herhaaldelijk om hun oordeel gevraagd. Dit maakt het mogelijk om veranderingen in het persoonlijke oordeel, en in de mate van consensus, goed te kunnen waarnemen en interpreteren. Metingen tussen 2009 en 2014 suggereren dat onze vertrouwenindicator toekomstige groei beter voorspelt dan het consumentenvertrouwen van het CBS dat doet.

 

Over het Conjunctuurpanel is op 13 juni 2014 een verdiepend artikel gepubliceerd in ESB.

Lees het artikel in ESB »

 

Referenties

R. Segers, P.H.B.F. Franses en L.P. de Bruijn (2017), A novel approach to measuring consumer confidence, Econometrics and Statistics, te verschijnen.

 

R. Segers, P.H.B.F. Franses en L.P. de Bruijn (2014), Een vertrouwensindicator voor en door economen, Economisch Statistische Berichten, Jaargang 99 (4687), p. 374-377.

 

R. Segers en P.H.B.F. Franses (2014), Panel design effects on response rates and response quality. Statistica Neerlandica, 68(1), p. 1-24.

 

Aanmelden als panellid

Als u econoom bent, dan nodigen we u graag uit om panellid te worden van het Conjunctuurpanel. Als panellid ontvangt u maximaal viermaal per jaar een e-mail waarin we u uitnodigen om tien korte vragen te beantwoorden. Dit kost niet meer dan vijf minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Indien u dat op prijs stelt, houden we u graag op de hoogte van het wetenschappelijke onderzoek naar aanleiding van het panel en zijn voorspellingen. U kunt op ieder moment uw deelname beëindigen.

 

Aanmelden voor het Conjunctuurpanel »