Expertvertrouwen in oktober terug op het niveau van augustus

21 oktober 2016

 

In oktober kwam het expervertrouwen weer uit op het niveau van augustus, na een lichte daling in september. De index steeg van 41% in september naar 43% in oktober. De deelindicator spreiding steeg van 31% in september naar 29% in oktober. De deelindicator bijstelling bleef stabiel op 6%.

 

Vertrouwensniveau
Het groepsoordeel over de toestand van de economie 

 

Spreiding
In hoeverre is er consensus over de toestand van de economie?  

Bijstelling
In hoeverre is het persoonlijke oordeel over de economie de afgelopen maanden bijgesteld?  

       43%

      29%

6%Lees de rapportage »