Opleiding

Commissarissen en toezichthouders in Nederland beleven turbulente tijden. Het functioneren van het toezicht is steeds vaker onderwerp van discussie en ook vanuit wet- en regelgeving zijn de formele verantwoordelijkheden flink aangescherpt. De Erasmus Universiteit Rotterdam herkent de behoefte aan professionalisering van het vak van toezichthouder en verzorgt sinds enige jaren een topprogramma exclusief voor toezichthouders en commissarissen die al in de praktijk actief zijn.

 

In het programma komt een breed spectrum aan onderwerpen aan de orde: juridische vraagstukken, strategische positionering van de onderneming, financiering, risicomanagement en regels voor accountancy. Daarnaast wordt ingegaan op processen, interactie en psychologische aspecten. Uitgangspunt hierbij zijn de verschillende rollen die de commissaris als onderdeel van zijn functie inneemt, zoals die van klankbord, werkgever en toezichthouder van de directie. Het belang van vertrouwen krijgt veel aandacht, maar ook het handelen in tijden van crisis zoals bijvoorbeeld bij disfunctioneren van het bestuur.

 

Alle onderwerpen worden benaderd vanuit een actueel en praktisch perspectief, zodat optimaal van de aanwezige ervaring wordt geprofiteerd. De opleiding wordt verzorgd door topdocenten die toonaangevend zijn in hun vakgebied.

 

Bekijk de website van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders voor meer informatie.