Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO hoort thuis in bestuurskamer

Het Financieele Dagblad, 27 december 2011

Mvo hoort thuis in bestuurskamer (klik voor PDF)

 

 

Mvo hoort thuis in bestuurskamer

Erasmus Commissaris Panel vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen ‘geen modeverschijnsel’
Meerderheid van commissarissen vindt dat mvo-resultaten beloning bestuur mogen beïnvloeden

 

Sinds 2008 is in de code voor goed bestuur opgenomen dat het toezicht van de raad van commissarissen ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen omvat. Het Erasmus Commissaris Panel is dan ook van mening dat commissarissen aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) in hun normale toezichthoudende en adviserende rol mee moeten nemen. Van de ruim100 commissarissen en toezichthouders die in het panel zitten meent 89% dat het actief toepassen van mvo een stimulerend effect heeft op medewerkers.

 

De panelleden hebben allen de postacademische commissarissenopleiding van de Erasmus Universiteit gevolgd. 74% verwacht dat bedrijven die met mvo niet geëngageerd zijn geen toekomst hebben. Dat driekwart van de respondenten een aparte mvo-werkgroep in de onderneming niet noodzakelijk vindt, illustreert dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen als integraal onderdeel van de onderneming zien. Wellicht speelt ook afkeer van bureaucratisering van dit onderwerp een rol.

 

De uitkomst dat prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid van personeel en het voorkomen van onregelmatigheden in de gehele keten vrijwel even belangrijk worden gevonden als de financiële prestaties van de onderneming, benadrukt het belang van mvo. De meerderheid van de commissarissen vindt dan ook dat mvo-resultaten van invloed mogen zijn op de beloning van de leden van de raad van bestuur. Vraag is wel of een kortetermijnbonus een goede manier is om duurzame prestaties te belonen.

 

Commissarissen zien er vooral op toe dat hun organisatie niet betrokken is bij steekpenningen betalen, milieubelastend afval lozen en de inzet van kinderarbeid. Desgewenst vragen zij om meer informatie en treffen zo nodig correctieve maatregelen. De wil van commissarissen om actief te handelen en te corrigeren toont dat zij een rol voor zichzelf zien die verder gaat dan het simpelweg afvinken van een checklist.

 

Publiekelijk koketteren met participatie in goede doelen stelt meer dan de helft van de commissarissen van ‘profit’-ondernemingen niet op prijs. Bij toezichthouders in de ‘non-profit‘-sector geldt dit zelfs voor driekwart van de respondenten. Mvo gaat voor deze commissarissen dus verder dan public relations.

Openheid over ernstige calamiteiten op het vlak van milieu, veiligheid of gezondheid wordt door vrijwel alle commissarissen geëist, zo blijkt uit het onderzoek. Maar zij zijn beduidend minder transparant wanneer het henzelf en conflicten binnen de organisatie over mvo-kwesties betreft. Als een mvo- conflict tot aftreden leidt, zal dit slechts door 50% van de non-profit en 32% van de profit-bedrijven openbaar worden gemaakt. Het merendeel van de commissarissen zal echter niet aftreden maar is juist bereid zijn stem te laten gelden om een mvo-conflict aan te pakken.

 

De resultaten van deze enquête laten zien dat het onderwerp mvo in de bestuurskamer in korte tijd sterk aan belang heeft gewonnen.

 

Jan Stolker en Josien van Cappelle zijn verantwoordelijk voor het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam.