Het Erasmus Commissarispanel

Het Erasmus Commissarispanel levert vanuit het perspectief van toezicht een bijdrage aan het lopende debat over corporate governance. Het panel bestaat uit een vaste groep commissarissen en toezichthouders, allen oud-deelnemers van het ‘Programma voor Commissarissen en Toezichthouders' van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een evenredige verdeling over verschillende organisatievormen en branches in zowel de profit als de non profit sector. De Erasmus Universiteit Rotterdam wil het bewustzijn vergroten dat professionalisering van toezicht noodzakelijk is.