Rapportage mei 2014

11 juni 2014

 

Wekelijks wordt aan een deel van de experts die verbonden zijn aan het econometristenpanel gevraagd om een beoordeling te geven van de Nederlandse conjunctuur en om voorspellingen te doen van de groei van het bruto binnenlands product (BBP) in de komende periode. Het econometristenpanel is van start gegaan in november 2009. In deze maandelijkse rapportage worden de resultaten gepresenteerd tot en met mei 2014.

Expertvertrouwen

Het expertvertrouwen wordt gemeten aan de hand van de vijf vragen op basis waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandelijks in Nederland het consumentenvertrouwen meet. De vragen gaat over de algemene economische situatie en de eigen financiële situatie van de ondervraagden. Op basis van de vijf vragen wordt de aankoopbereidheid van consumenten (in ons geval panelleden van het econometristenpanel) bepaald, alsmede het economisch klimaat en het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens in de nabije toekomst.

   

Figuur 1 geeft het expertvertrouwen weer. Dit is het gemiddelde van het economisch klimaat (Figuur 2) en de aankoopbereidheid (Figuur 3). De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de meting gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval.

   

De sombere bijstelling van het vertrouwen in april werd in mei teniet gedaan. De index kwam uit rond het hoge niveau in maart, en noteerde 35.3%, ten opzichte van 18.1% in april. Zowel het economisch klimaat als de aankoopbereidheid droegen bij aan de stijging. Het economisch klimaat steeg van 31.3% in april naar 47.1% in mei. De aankoopbereidheid steeg van 4.9% in april naar 23.5% in mei.

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 1. Expertvertrouwen

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher



Figuur 2. Economisch Klimaat

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 3. Aankoopbereidheid

 

Procentuele groei van het BBP

Naast de vragen ten aanzien van het vertrouwen wordt aan de experts gevraagd om voorspellingen te doen voor de groei van het BBP. Deze cijfers zijn direct te vergelijken met het BBP zoals dat gemeten wordt door het CBS, en de voorspellingen van het BBP door het Centraal Planbureau (CPB). De procentuele groei van het BBP is bepaald ten opzichte van het BBP in dezelfde periode één jaar eerder. 

 

In de figuren 4, 5, 6 en 7 geven de titels aan welke indicator voorspeld wordt. De maanden op de x-as geven het moment aan waarop de voorspelling gedaan is. De zwarte haken representeren het 95%'s betrouwbaarheidsinterval. 

 

Bij de groeivoorspellingen was het beeld wisselend in mei. De voorspelling voor het 2e kwartaal van 2014 ten opzichte van het 2e kwartaal van 2013 bleef vrijwel constant op 1.1% in mei ten opzichte van 1% in april. De groeivoorspelling voor het 3e kwartaal van 2014 ten opzichte van het 3e kwartaal van 2013 steeg naar 1.35% in mei ten opzichte van 1.1% in april. De jaarvoorspelling voor 2014 als geheel ten opzichte van 2013 kwam uit op 1.19% in mei ten opzichte van 1.08% in april. Tenslotte steeg de verwachting voor het jaar 2015 als geheel in mei naar 1.65% ten opzichte van 1.25% in april.

   

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 4. Groei in het 2e kwartaal van 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 5. Groei in het 3e kwartaal van 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 6. Groei in 2014

 

Please install Adobe Flashplayer 9.0.0 or higher

 

Figuur 7. Groei in 2015