Over het Econometristenpanel

Het econometristenpanel is samengesteld uit 120 experts uit de wetenschap en het bedrijfsleven die zijn opgeleid als econometrist. Het panel is opgericht in november 2009 door het Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Wekelijks wordt aan een aantal van de experts uit het panel vragen gesteld over de toestand van de Nederlandse economie. Aan de hand van deze informatie wordt het vertrouwen in de economie onder de experts berekend en worden groeivoorspellingen gedaan. Deze cijfers worden 'real time' bepaald en gerapporteerd, zodat direct blijkt wat -naar het oordeel van de experts- de toestand van de economie nu is.

 

Eventuele veranderingen in de meningen van panelleden worden gemonitord op individueel niveau. Dit waarborgt dat niet alleen een uitspraak gedaan kan worden over de mening van de groep experts als geheel, maar ook hoe het oordeel van een expert zich ontwikkeld heeft over de tijd. Deze inzichten dragen bij aan wetenschappelijk onderzoek.

 

De inspiratiebron van het econometristenpanel is de in 1968 opgerichte Survey of Professional Forecasters in de VS. Dit panel bestaat eveneens zowel uit academici als uit invloedrijke personen uit het bedrijfsleven. Dankzij de slimme opzet van het panel en de betrouwbaarheid van de voorspellingen heeft dit panel een zeer goede reputatie opgebouwd. Lidmaatschap van het panel wordt als zeer prestigieus gezien.

Aanmelden als panellid

Bent u econometrist en bent u geinteresseerd om expert te worden binnen het panel, dan nodigen we u graag uit om u aan te melden.